Tuyển dụng

Số TT Tên công việc Mức lương Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc
1 Kiến trúc sư 9 triệu - 15 triệu/tháng 31/03/2021 Tp. Nha Trang, Tp.Vinh, Tp. Hồ Chí Minh
2 Thiết kế Nội thất 8 triệu - 12 triệu/tháng 31/03/2021 TP Nha Trang, TP Vinh, TP Hồ Chí Minh

View 360 thực tế

0898 900 333