Quy trình tư vấn thiết kế

QUY TRÌNH TƯ VẤN THIẾT KẾ

GIAI ĐOẠN 1: THIẾT KẾ Ý TƯỞNG 

Thu thập thông tin cần thiết những yêu cầu thiết kế rõ ràng, chính xác bao gồm các yêu cầu của khách hàng về:

 • Vị trí khu đất,thông tin chỉ giới, mật độ xây dựng, chiều cao công trình,.....
 • Những không gian cần thiết
 • Trang thiết bị sử dụng, khoảng không dự trữ, ngân sách, thời gian thực hiện dự án và những yêu cầu khác. Khảo sát khu đất, những phương tiện, trang thiết bị hiện hữu của khách hàng cần được xem xét trong đề xuất thiết kế. Hội ý với các Nhà Tư vấn được Khách hàng chỉ định, xác định các yêu cầu đặc biệt về cơ khí, kết cấu và điện khí, hiệu ứng đặc biệt về ánh sáng và âm thanh, các thiết bị viễn thông, vi tính, về an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy và những yêu cầu khác.
 • Việc thu thập hồ sơ nêu trên được hiểu là thu thập hồ sơ từ Chủ Đầu Tư . Chủ Đầu Tư có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin, hồ sơ, tài liệu để CS Home thực hiện các công việc trong giai đoạn tiếp theo.

Dựa trên chương trình đã được chấp thuận, Tư vấn sẽ thảo luận với Khách hàng nhiều phương án khác nhau trong việc sáng tạo và sử dụng các hình ảnh thích hợp nhằm tập trung vào chiến lược thiết kế phù hợp cho dự án. Làm việc với Khách hàng nhằm xác định mặt bằng tổng thể ứng với các hoạt động và yêu cầu cụ thể.


GIAI ĐOẠN 2 : HỒ SƠ CƠ SỞ 

Đây là giai đoạn nhằm đáp ứng 2 yêu cầu cơ bản và sơ bộ nhất về :

 • Điều chỉnh xin phép xây dựng (pháp lý) .
 • Các giải pháp kinh tế kỹ thuật. Giai đoạn này được định hình là then chốt cho mọi yếu tố pháp lý và kinh tế kỹ thuật về sau.

Nội dung thực hiện:

 • Kết hợp với các kỹ sư chuyên ngành để hoàn thành phương án.
 • Làm việc với kỹ sư kết cấu để cập nhật các chỉ số cơ bản của kết cấu: tiết diện cột, khẩu độ cột, bước cột, độ dày dầm và sàn.
 • Làm việc với kỹ sư PCCC để đảm bảo các quy định hiện hành.
 • Làm việc với kỹ sư MEP để xác định qui mô các khu vực giành cho MEP, hệ thống ghen, phòng kỹ thuật, vị trí hầm tự hoại, bể nước, vị trí hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông gió, đấu nối điện nước.

Tổng hợp tất cả các yếu tố kỹ thuật để hoàn thành phương án kiến trúc khả thi cho giai đoạn tiếp theo. Mục đích giai đoạn này nhằm đáp ứng đủ và đúng giải pháp kĩ thuật ra xin phép xây dựng.


GIAI ĐOẠN 3 : HỒ SƠ KĨ THUẬT 

Đây là giai đoạn nhằm thực hiện nội dung:

- Hoàn thành tất cả các hạng mục kết cấu - điện nước - phòng cháy chữa cháy - cảnh quan.


GIAI ĐOẠN 4 : HỒ SƠ KĨ THUẬT THI CÔNG 

Giai đoạn này phục vụ chủ yếu cho việc thi công. Làm rõ các giải pháp kỹ thuật để nhà thầu thuận tiện thi công xây dựng.
Bao gồm đầy đủ hồ sơ chi tiết về:

 • Kiến trúc
 • Nội thất
 • Kết cấu
 • Điện nước
 • Cảnh quan 

View 360 thực tế

0866 006 060