Thẩm định hồ sơ thi công

Thẩm định hồ sơ thi công - Thủ tục thẩm định thiết kế bản vẽ sẽ được giới thiệu chi tiết sau đây:

thẩm định hồ sơ thi công

I. Thẩm định hồ sơ thi công

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố.

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ tới phòng công thương (đối với các huyện), Phòng quản lý đô thị (đối với thành phố)

Bước 3: Phòng công thương, Phòng quản lý đô thị các huyện, thành phố thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán công trình xây dựng theo đúng quy định.

Bước 4: Chủ đầu tư nộp phí thẩm định hồ sơ thiết kế và dự toán trước khi nhận kết quả thẩm định.

II. Các bản vẽ thiết kế thi công

Bao gồm các loại bản vẽ: 

+ Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ và các thông số kỹ thuật chủ yếu (đối với các công trình có thiết bị công nghệ);

+ Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp: Tổng mặt bằng, phương án tuyến; kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình.

+ Bản vẽ chi tiết tất cả các bộ phận của thi công xây dựng công trình kiến trúc xây dựng, các chi tiết cấu tạo với đầy đủ kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng nhà phố, công trình;

+ Các bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy nổ.

III. Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình khu vực xây dựng công trình;

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (hoặc địa chất thủy văn) khu vực xây dựng công trình và các tài liệu khảo sát khác (nếu có);

Chúng tôi hoàn thành tất cả các bản thiết kế, hồ sơ trên để trình thẩm định hồ sơ thi công đến Bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp để thực hiện thẩm định.

 

View 360 thực tế

Cshome 0866 006 060