Thẩm định hồ sơ thi công

Trình tự thực hiện việc thẩm định hồ sơ thi công:

- Các bản vẽ thiết kế thi công, bao gồm các loại bản vẽ:

+ Bản vẽ công nghệ thể hiện sơ đồ dây chuyền công nghệ và các thông số kỹ thuật chủ yếu (đối với các công trình có thiết bị công nghệ);

+ Bản vẽ xây dựng thể hiện các giải pháp: tổng mặt bằng, phương án tuyến; kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật và hạ tầng kỹ thuật công trình. Bản vẽ chi tiết tất cả các bộ phận của công trình kiến trúc xây dựng, các chi tiết cấu tạo với đầy đủ kích thước, vật liệu và thông số kỹ thuật để thi công chính xác và đủ điều kiện để lập dự toán thi công xây dựng nhà ở, công trình;

+ Các bản vẽ sơ đồ hệ thống phòng chống cháy nổ.

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng bao gồm:

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình khu vực xây dựng công trình;

+ Báo cáo kết quả khảo sát địa chất (hoặc địa chất thủy văn) khu vực xây dựng công trình và các tài liệu khảo sát khác (nếu có);

thẩm định hồ sơ thi công

CSHOME hoàn thành tất cả các bản thiết kế, hồ sơ trên để trình thẩm định hồ sơ thi công đến Bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp để thực hiện thẩm định.

 

0898 900 333